کتابهای موجود در کتابخانه انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران در ذیل آمده است. اعضای محترم میتوانند برای امانت گرفتن کتاب مورد علاقه خود با استفاده از کارت عضویت انجمن اقدام نمایند. حداکثر زمان امانت کتاب یک ماه می باشد.


برای دریافت لیست سی دی های علمی موجود در دفتر انجمن اینجا کلیک نمایید.

پروتکل مدیریت درمان بیماریهای التهابی روده با داروهای بیولوژیک و مولکول های کوچک درمانی در ایران

تدوین و گردآوری: دکتر نیلوفر خوشنام راد- دکتر همایون واحدی- دکتر سودابه اعلاتاب-
                              دکتر آناهیتا صادقی دکتر منصور رستگارپناه
پنل متخصصین: همایون واحدی- آناهیتا صادقی- منصور رستگار پناه- سودابه اعلاتاب-
                           امیر انوشیروانی- علیرضا سیما- سها نمازی- شبنم شاهرخ
تحت راهنمایی و نظارت : دکتر رضا ملک زاده
ناشر: انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

ده کشف برتر پزشکی

نویسندگان: دکتر مایر فریدمن- دکتر جرالد فریدلند
مترجمان: دکتر فریده سیاوشی- دکتر سمیرا حیدری
ناشر: انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

جستارهایی در پیشینه دانشکده پزشکی شیراز-دفتر دوم

دفتر دوم: ارج‌نامه استادان دکتر خسرو نصر و دکتر اصغر رستگار
به کوشش: دکتر محمدحسین عزیزی
موضوع: خاطرات پزشکان ایران- شیراز

Digestive Diseases Self-education Program 6 (DDSEP)- Syllabus


Editor: John F.Kuemmerle, Jr., MD, AGAF
Associate editors: Arthur J. DeCross,MD, AGAF
                                      Seth R. Sweetser, MD
Publisher: AGA press; 6th edition (January 1, 2011)

Digestive Diseases Self-education Program 6 (DDSEP)- Answers and Critiques


Editor: John F.Kuemmerle, Jr., MD, AGAF
Associate editors: Arthur J. DeCross,MD, AGAF
                                      Seth R. Sweetser, MD
Publisher: AGA press; 6th edition