هفته سلامت گوارش سال 1398"تشخیص زودهنگام و درمان سرطان دستگاه گوارش"


انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران هفته سلامت گوارش سال 1398 را از تاریخ 1 لغایت 8 خرداد ماه برگزار می نماید.