هفته سلامت گوارش سال 1393 "میکروب های روده"

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران هفته سلامت گوارش سال 1393 را از تاریخ 1 لغایت 8 خرداد ماه برگزار می نماید.


پوستر             بروشور


برنامه هفته سلامت گوارش ما شامل سمینارهای علمی، مقاله های علمی در روزنامه ها، مجلات، سایت های خبری و مصاحبه با رادیو و تلویزیون برای اطلاع رسانی به عموم مردم انجام می شود. پوستر و جزوه در بین مردم در 9 استان کشور، از جمله:The following WGO Global Guidelines and Cascades, and International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) Consumer Guidelines, are featured as useful resources for the 2014 World Digestive Health Day Campaign. To view the Guideline in Spanish, Portuguese, Mandarin, French or Russian, please visit the Global Guidelines homepage


حامیان ما: