خبرنامه انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

Early-Onset Colorectal Cancer

1401/06/21 1. یکصد و هشتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره
 2. تیر ماه 1400
 3. 1400/04/28
 1. اولین جلسه هیئت مدیره دوره دهم
 2. خرداد ماه 1400
 3. 1400/03/24​​​​​​​
 1. نشست خبری هفته سلامت گوارش 1400
 2. خرداد ماه 1400
 3. 1400/03/01​​​​​​​
 1. خبرنامه شماره 1
 2. اردیبهشت ماه 1400
 3. 1400/02/19
 1. پیام ریاست محترم انجمن درخصوص دهمین دوره انتخابات هیأت مدیره 
 2. 1400/02/08

رونمایی از نتیجه انتخابات دهمین دوره هیأت مدیره انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

1400/01/31