​​​​​​​


  • مهلت ارسال خلاصه مقالات در نوزدهمین کنگره بیماری های گوارش و کبد تا 15 شهریور 1398 تمدید شد.

​​​​​​​  • شروع ثبت نام چهاردهمین دوره آزمون آسکی ویژه متخصصین داخلی جهت دریافت گواهی صلاحیت انجام اندوسکوپی و کولونوسکوپی- 30 خرداد ماه 1398